Songlines
Fredag 4/8 – 18.00
Lördag 5/8 – 16.40

Songlines vill att ungdomar som flytt ska känna sig välkomna och få möjligheten att uttrycka sig med kultur och musik. Vi samarbetar med körer, orkestrar, musikgrupper, musikskolor, organisationer och festivaler i hela landet. Vi stöttar också ungdomar att själva vara med och arrangera bra och viktiga aktiviteter – demokratiskt, jämlikt och internationellt. Tack vare finansiering från Allmänna Arvsfonden påbörjades arbetet 2017. Projektet ska pågå i tre år och därefter hoppas vi att Songlines är en permanent verksamhet inom vår moderorganisation JMS.